RSS

kormány címkéhez tartozó bejegyzések

Mit ér a lillafüredi Palotaszálló…

A lillafüredi szálló ma

“Mit ér a lillafüredi Palotaszálló Mátyás korabeli gobelinje, faragott bükkfa-trónusa annak a középosztálynak, amelyiknek kifaragták, amikor ez a középosztály sátrak alá szalad üdülni a Pokol-csárdához és örül, hogy a felvizezett pénz hullámaiból megmentette rongyos életét. Hol az a villanyáram, amelyik a tömegeket fölmelegítené, amikor azt hallják, hogy elengedhetetlen a kilenc minisztérium, a háromszáz bank, a rengeteg külföldi követség, a sok hitbizomány, az óriási állami és községi adminisztráció és deficites közüzem. Hogy lehet az, kérdi az összeroppanó adófizető, hogy közérdeknek lehet minősíteni elspekulált nagymalmok megmentését, s az anyagi felelősséget azok a milliók viseljék, akik soha nem spekuláltak liszttel és a búzával, s nem azok, akik ezt tényleg megcsinálták. Melyik az az ideál, amelyik megköveteli, hogy az államhatalom a végsőkig kompromittálja magát az aránytalanul megnövekedett jövedelmek megvédése körül. […] Egy új Duna-híd megépítésére tíz esztendő sem elég, mert gigászi ügykezelést kíván. A városházán kénytelenek Tudakozó és Tájékoztató Irodát felállítani, mert a felek és az akták eltévednek a közigazgatási roppant labirintusban. […] Az állam mindenhatóságát abban látták, hogy a kormány beleszólhasson mindenbe és főleg adót szedhessen még a kulcslyuk után is, mert a reprezentatív állami élet rengetegbe került. Az öncélúságot félreértették és úgy értelmezték, hogy minden anyagi és erkölcsi hatalmat a kormány kezébe kell összpontosítani. A nagytőke gyönyörrel nézte és támogatta ezt az erőfeszítést a központosítás felé, mert így sokkal könnyebb dolga volt, a törvények és a végrehajtó hatalom képviselőjével a magasból bánt el, érdekei szolgálatába állította és a jámbor közönséggel tetszése szerint bánhatott el. A központi hatalom erőfeszítése tehát a köz szempontjából céltalanná vált, betegesen keménybőrű és irgalmatlanul felpuffadt ügyes vállalkozók és kapacitások érdekeit mozdította előre, anélkül, hogy megközelítette volna álmai álmát, a mindenhatóságot.”
—ismét Papp Jenő könyvéből idéztem egy részt, ami a két világháború között íródott és az 1919-1934 közötti időszakot értékeli, elemzi. Vannak benne vonások, amelyek mintha a mai korról szólnának. Közhely már, hogy a történelem ismétli önmagát. De valóban vannak olyan dolgok, amelyek az emberiség történelmének bármely korszakában megtörténhetnek és ismétlődhetnek.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2012/08/17 hüvelyk Olvasónapló, Történelem

 

Címkék: , , , , ,

Ni!

A lovagok, akik azt mondják: “Ni!” elborult elméjű, mégis rettenetes katonák, akik a szerencsétlen földi halandóból kicsikarják az utolsó rekettyését is. Náluk már csak a nyúl félelmetesebb, akin túl… van a megoldás. Hol? A nyúlon túl! De a megpróbáltatások között a Fekete Lovaggal vívott küzdelem a legmegrendítőbb, ő nem mondja, hogy “Ni!”

A fekete lovag, levágott karral

Igen, a Gyalog galopp c. filmből vett jelenetek ezek, miként a HVG, vagyis a Heti Világgazdaság (annak idején ezen a néven indult a hetilap) legújabb borítóját is megihlette a film. Vagyis inkább a jelenlegi gazdasági helyzet juttatta eszükbe az “alapfilmet”.

A korosztályomból kevés ember az, akinek nem jelentenek semmit a fenti kifejezések, de nem biztos, hogy mindenkinek azonnal beugrik a jelenet, a legújabb HVG-t látva. Ezért elmagyarázom.

Artur Király szembe találja magát a Fekete Lovaggal, aki őrzi az utat és nem akarja továbbengedni. Küzdelemre kerül sor. A harc során a Király levágja a Lovag mindkét karját, aztán mind két lábát. Közben a Lovag továbbra is küzd, eszeveszetten, észre sem veszi, hogy a küzdelemre lassan képtelenné válik. Aztán amikor már se lába, se keze, akkor felkiált:

“Jó, kiegyezek döntetlenben!”

A lap szerkesztői ezzel a jelenettel illusztrálják a magyar kormány és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) küzdelmét. A jelenetben a Fekete Lovag a Kormány, Artur Király pedig az IMF. Tovább nem magyarázom, az elmúlt hetek híradása erről szólt. Hogyan tovább Magyarország gazdasága?

A jelenet megnézhető itt: klikk-indavideo.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011/11/25 hüvelyk Filmnézőnapló, Történelem, Vélemény

 

Címkék: , , , , , , , ,