RSS

Ady Endre címkéhez tartozó bejegyzések

Aláírások – történelmi kalandozás

Egyik kolléganőm (Pintér Márta közegészségügyi-járványügyi felügyelő) civilben grafológus. Nemcsak látja a különbséget kézírás és kézírás között, hanem érti is. Amikor a témára terelődik a szó, mindig meglep néhány érdekességgel, ami kiolvasható a sorokból (nem a sorok közül!).

Ez csigázta fel érdeklődésemet az aláírások iránt. Már vagy 20 éve történt, hogy meglátva híres emberek aláírásait, megpróbáltam utánozni őket. Első Erzsébet kézjegye már egészen jól ment, de Napóleon utánozhatatlan. Rembrandt könnyű.

Ezért gondoltam, hogy közreadok néhányat a gyűjteményemből. Ez a gyűjtés természetesen nem eredeti kézjegyet jelent, nem is a saját másolataim, hanem digitalizált forma egy lexikonból.

Nézzük nemzetünk nagyjait, például Kossuthot, aki ekkor már 72. évét töltötte be:

Szépen ír, szeretném én is ilyen jól használni a téntát

Széchenyi ekkor már vagy húsz éve nem élt, ezért kicsit vissza kell mennünk az időben:

Széchenyi István, a legnagyobb magyar

Míg Széchenyi 11 évvel volt öregebb Kossuthnál, Deák Ferenc egy évvel fitalabb (1803-ben született), mégis Kossuth élte túl, majdnem húsz évvel (1894-ben halt meg, Deák 1876-ban). Deák aláírása gyönyörű, őszintén elnyerte a tetszésemet. Egyszerű név: “Deák”, mégis szép kézjegy:

Deák Ferenc, a haza bölcse

Akkor következzenek a költők. Időrendben elsőként Csokonai Vitéz Mihály. A barokk korban született, de 32 évesen el is vitte a tüdőlob. Kár érte.

Szép, elegáns, széles tollhegyet használhatott

Még egy Mihály, a Vörömarty (Széchenyi, Kossuth és Deák kortársa). Az alábbi néhány sor a Szózatból származik:

A Szózat utolsó versszaka, aláírás: Vörösmarty

Ha már költők, akkor Petőfit nem hagyhatjuk ki (egy huszassal fiatalabb):

Részlet: természetesen a NEMZETI DALból

Ugorjunk néhány évtizedet. Nézzük meg Ady Endre írását, tegyük a szívünkre a kezünket, legyünk őszinték: “ez a fazon egy kicsit szét van csúszva” – ez a gondolat jut eszembe, ahogy meglátom az írását, pedig milyen sokáig és milyen békésen, de szigorúan tudott nézni az ötszázforintos bankjegyen, aztán lecserélték Rákóczira (remélem nem az írása miatt):

Ady Endre - nagyon laza betűkötések

Azért ne felejtkezzünk meg egyik legnagyobb szépíró-prózaírónkról, Jókai Mórról. Közel egyidőben született Petőfivel, de túlélte rendesen, majdnem nyolcvan évesen halt meg. Regényei fantasztikusak, csak időbe telik, míg az ember elolvassa. Egyik kedvencem a szélsőségesen romantikus Elátkozott család – A barátfalvi lévita páros (emlegettem itt – klikk). Íme Jókai írása:

Hát, külalak hármas, fogalmazás csillagos ötös

“Ülünk a számítógép előtt. Írunk, szerkesztünk, rajzolunk. Egy egérmozdulattal változtathatjuk negatív gondolatainkat pozitívvá, vagy fordítva. Ez a lehetőség már szinte magától értetődő. Igaz, a pénzügyi világban egyre jobban helyet követel magának az elektronikus szignó, de ez vélhetően soha nem fogja pótolni saját kezű aláírásunkat. A grafológia világában neves szakemberek fáradoznak azon, hogy az elektronikus aláírások hitelessége számítógépes grafológiai módszerrel is kétséget kizáróan igazolható legyen. Magán és hivatalos leveleinket abban az esetben is kézírásos aláírásunkkal koronázzuk, ha maga a levél számítógéppel készült. Ezen általánosan elfogadott gesztussal egyrészt hozzáállásunkat fejezzük ki levelünk címezettjéhez, másrészt igazoljuk, hogy a leírtak valóban tőlünk származnak.”
—írja egy grafológus a Lelki Titkaink Mentálhigiénés Stúdió honlapján (klikk ide).

A poszt hosszú lett, egy következőben folytatom néhány külföldi uralkodóval, holnap.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011/11/04 hüvelyk Emberek, Vélemény

 

Címkék: , , , , , , , , ,

Politikai korrupció – 2

Ahogy már beszámoltam itt (klikk), Cieger András könyve jól összeszedett. A Kiegyezéstől az I. Világháborúig terjedő időszak politikai korrupcióit vizsgálja, vagyis azt, ami a dokumentumokból felderíthető, mert az ügyek jelentős részét örökre a homály fedi.

A szerző gyakran idéz korabeli írásokból. Néhányat közreadok, mert tanulságosak és érdekesek is:

Asbóth János: Álmok álmodója
“Nem-e láttuk, hogy azok, akik az ország előtt az elvek csatájának nagy harcjátékát űzték, békésen bujkáltak össze a színfalak közt, hogy osztozkodjanak azokban az üzletekben, melyek a haza felvirágoztatásának ürügye alatt, országos megvesztegetésül találtattak fel? […] Nem-e láttunk embereket, akik roppant összegeket költöttek a képviselőségért, remélvén, hogy ezáltal még nagyobbakat nyerhetnek? […] Nem láttuk-e éveken át csaknem a szükségszerűségnek az elkerülhetetlenségével nyilvánuló tényt, hogy valahányszor új miniszter jött, akinek az ország valamely vidékén jószága volt, az a vidék, az a jószág vasutat kapott? Nem láttuk-e, hogy a becsületet a haszonlesés, a hazafiságot rideg önzés, a kitűnőség vágyát a kitüntetés szomja, a tekintély tiszteletét a hatalom előtt való hunyászkodás váltotta fel? Oh, hogy az ijesztő erkölcsi romlás oly hirtelen tudott meghonosodni és oly súlyosan tudta megingatni az egykor tündöklő magyar becsületet!”
—kicsit hatásvadász szöveg. (Asbóth János író, politikus, rokona Asbóth Oszkár volt, aki az első helikopterre emlékeztető repülővel kísérletezett.)

Herman Ottó “beszólt” Jókainak:
“Tedd kezedet a szívedre, s valljad be, hogy régen elvontak téged is a magyar nép közeléből; te régen nem tartád már kezedet a magyar nép szívén, s így nem ismered annak mai lüktetését. Mert bevontak téged is a hatalom csillogó körébe, körülvettek téged is azok a sima, csillogó bőrű sikló alakok.”

Ady Endre is véleményt formált, látva a visszásságokat:
“A magyar társadalomban, mint minden fenékig romlott társadalomban privátim, kis körökben, bizalmas tereferék közt vidáman és szemérmetlenül szoktuk tárgyalni mindezt. […] Ilyen bizalmas diskurzusok alkalmával, kaszinókban, kávéházakban, vendéglőkben, zsúrokon, redakciókban, folyosón tessék hallgatni előadásokat a magyar közéleti erkölcsről. A nyilvánosság előtt ellenben gentleman társadalom vagyunk. […] Nálunk ritkán pattannak ki panamák. Mert mi regarddal (figyelemmel) vagyunk egymás iránt. Én panamázom, te panamázol, ő panamázik. Ez etikai erősödést jelentene. Ám nálunk a nagyon ritka leleplezések is voltaképpen még nagyobb panamákat lepleznek.”
—Ady Endre: Panama és anarchia. Nagyváradi Napló, 1903

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011/10/03 hüvelyk Olvasónapló, Történelem

 

Címkék: , , , , , ,