RSS

házasság címkéhez tartozó bejegyzések

A szeretet öt nyelve – férfiaknak

Magyarul nem találtam, ha valaki tudja, írja meg!

Természetesen, ezt a kiváló könyvet a feleségemtől kaptam (Gary Chapman: The 5 Love Language – Men’s Edition). Ajándékba hozta a tóalmási Élet Szava táborból. Mivel angol nyelvű, ezért természetesen lassabban haladtam vele, mint általában a magyar nyelvű kiadványokkal.

Közben kerestem, hogy magyarul beszerezhető-e, de nem találtam. Gary Chapman könyveit hazánkban a Harmat adja ki. A teljes, igen hosszú lista itt található, és még nincsenek is közte azok, amelyeket mással közösen írt. Igen termékeny szerző.

A már igen elterjedt “szeretet öt nyelvét” részletezi és teszi fontossá minden férfi számára:
Words of Affirmation, Quality Time, Receiving Gifts, Acts of Service, Physical Touch

A könyvet az alábbi részlettel hadd ajánljam minden érdeklődőnek:
“I am significant. Life has meaning. There is a higher purpose. I want to believe it, but I may not feel significant until someone expresses love to me. When my spouse lovingly invests time, energy, and effort in me, I believe that I am significant. Without love, I may spend a lifetime in search of significance, self-worth, and security. When I experience love, it influences all of those needs positively. I am now freed to develop my potential. I am more secure in my self-worth and can now turn my efforts outward instead of being obsessed with my own needs. True love always liberates.
In the context of marriage, if we do not feel loved, our differences are magnified. We come to view each other as a threat to our happiness. We fight for self-worth and significance, and marriage becames a battle-field rather than a haven.”

 
Hozzászólás

Szerző: be 2012/10/18 hüvelyk Olvasónapló, Vélemény

 

Címkék: , , , ,

Magánlevelek…

Az ember a feleségével folytatott beszélgetéseket vagy éppen levelezést nem szívesen adja ki a kezéből. Vajon gondolta-e annak idején Luther Márton, hogy egyszer mégis éppen egy magyar, vidéki orvos (ippeg én) olvassa majd a feleségének írt levelet? Ezen gondolkodtam el, miközben Szabados Ádám blogjában megtaláltam egy bejegyzést: Katám! Hagyj békében az aggódásoddal!. Ő is idéz egy könyvből: Virág Jenő Dr. Luther Márton önmagáról (MEK-en olvasható: http://mek.oszk.hu/02500/02567/). Luther levelezése ugyanis így bárki számára olvasható. Az a néhány részlet, amit Szabados Ádám közöl, magam is átveszem:

1546. január 25. „Az én kedves jó Luther Katám kezeihez Wittenbergben. Kegyelem és békesség az Úrban! Kedves Katám! Ma, nyolc órakor Halléba érkeztünk, de nem utaztunk tovább Eislebenbe. Ugyanis hatalmas újrakeresztelő akadt útunkba, hullámokkal és nagy jégdarabokkal, melyekkel terítve volt a föld. A Saale folyó azzal fenyegetett bennünket, hogy újra megkeresztel. Visszatérni pedig a Mulde folyó miatt nem tudtunk, úgyhogy a folyók között Halléban kellett nyugodtan várnunk. Mivel úti vezetőnk, az embereink és mi magunk is aggódtunk, nem akartunk a vízbe belemenni és így az Istent megkísérteni. Mert az ördög haragszik ránk s benne lakik a vízben. Jobb óvakodni, mint jajgatni. Arra sincs szükség, hogy a pápának és híveinek ilyen bolond örömet szerezzünk. Nem gondoltam volna, hogy a Saale folyó ennyire ki tud áradni s a kövezett utakon és mindenhol átgázol. Azt hiszem, ha itt lettél volna, Te is azt tanácsoltad volna, hogy ezt tegyük s így a Te tanácsodra is hallgattunk volna egyszer. Istennek ajánllak Téged. Ámen.” (176)

A nagy reformer neje: Katalin

A nagy reformer neje: Katalin

1546. február 10. „A szent, aggodalmaskodó asszonynak, zülsdorfi Doktor Luther Katalinnak, Wittenbergben. Az én kegyelmes feleségemnek… Legszentebb Doktorné Asszony! Igen hálásan köszönjük az Ön nagy aggódását, melytől Ön még aludni sem tud. Mert azóta, hogy Ön aggódik értünk, majdnem tűzhalált szenvedtünk szállásunkon a szobám ajtaja előtt. Tegnap pedig kétségtelenül az Ön aggódása következtében egy kő majdnem a fejünkre esett és kis híja, hogy össze nem morzsolt, mint valami egeret a csapda. Mert a belső szobánkban két napig szóródott a mész és agyag a fejünk felett, míg embereket hozattunk, akik két újjal nyúltak csak a kőhöz és tüstént leesett. Akkora volt, mint egy hosszú párna s olyan széles volt, mint két nagy tenyér. A kő arra gondolt, hogy meg fogja köszönni az Ön szent aggódását, ha a jóságos szent angyalok nem őrizték volna. Félek, ha Te nem hagysz fel aggódásoddal, elnyel minket a föld és az összes elemek üldözni fognak bennünket. Olvasod a Kátét és a hitvallást? Te csak imádkozzál és a gondviselést bízd Istenre… Mi hála Istennek frissek és egészségesek vagyunk, csak ezek az ügyek kedvetlenítettek el. Doktor Jónás szerette volna, ha fáj a lába. Így hát nekiment egy ládának. Ennyire irigyek az emberek: irigyelte, hogy egyedül nekem fáj a lábam. Isten veled.” (177-178)

1546. február 16. „Ha újra hazatérek Wittenbergbe, koporsóba fekszem.” (179) (Ez két nap múlva, február 18-án be is következett, csak nem Wittenbergben, hanem Eislebenben.)

—A fenti levélrészletekben megragadó a közvetlenség és a nagy reformátor humora. Kívánom mindenkinek, hogy a feleségével ilyen jó kapcsolatot ápoljon, de természetesen nem kívánom senkinek, hogy két nap múlva koporsóba tegyék.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2012/07/27 hüvelyk Történelem

 

Címkék: , , , , , , , , ,